Muren skall byggas om…

Så här såg det ut innan projektet startade
Sedan kom murbyggarna
Mycke sten lastades av
Det ser ut att bli bra